Son Yazılar

VELAYET DAVASI Ve VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Taraflar evlilik birliği içinde velayeti ortak olarak kullanırlar. Ancak boşanma ile çocuk kendisine bırakılan taraf velayeti kullanır. Medeni Kanun’un 183. maddesine göre ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması halinde hâkim, re’sen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır. Bu gibi durumlarda taraflar velayetini değiştirilmesi davası açabilir. 

Taraflar evlilik birliği içinde velayeti ortak olarak kullanırlar. Ancak boşanma ile çocuk kendisine bırakılan taraf velayeti kullanır. Medeni Kanun’un 348. maddesine göre ana veya babanın yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması gibi durumlarda hâkim velayetin kaldırılmasına karar verilir. Bu gibi durumlarda taraflar velayetini kaldırılması davası açabilir. 

  1. Velayet değişikliğinde kardeşler ana babaya ayrı ayrı verilir mi?
  2. Alkolik anne babadan velayet nasıl alınır?
  3. Aldatan kadına velayet verilir mi?
  4. Çocuğu göstermeyen anne babadan velayet nasıl alınır?
  5. Babanne çocuğunun velayetini alabilir mi?
  6. Anne veya baba yeniden evlenirse çocuğun velayeti alınır mı?
  7. Başka şehre taşınan ana veya babadan velayet alınabilir mi?

Türk hukukunda müşterek velayet Yargı kararları ile gelişmiştir. Yargıtay ortak velayetin kamu düzenine aykırı olduğuna karar verirken ilerleyen zamanlarda bu içtihadından dönerek ortak velayete hükmedilebileceğine ilişkin kararlar vermiştir. Ortak velayete hükmedilebilmesi için tarafların müşterek velayete ilişkin ortak bir karar iradesi gözetmeleri gerekir. Bu demektir ki; taraflar bu konuya ilişkin mahkemeye birlikte başvurmalı ve çocuğun velayetine ilişkin bir çekişme olmadığını göstermelidirler.Ancak tarafların çocuğun ortak velayeti hususunda anlaştıklarını beyan etmeleri ve bu anlaşmanın çocuğun üstün yararına ayrılık teşkil etmediğine kanaat getirilirse ortak velayet kararı verilebilir.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte şahıslar kitlelere daha kolay ulaşır hale geldi. Bu da birden fazla sorun doğurdu. Bu yazımızın konusu da internet ortamında bulunan kişilerin haklarını ihlal eden, suç içeren, telif haklarını ihlal eden fotoğrafların, görsellerin(içerik) kaldırılması anlatılacaktır. Bahse konu ihlallere kayıtsız kalmayan kanun koyucu bu ihlallerin önüne geçebilmek adına 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu yürürlüğe koymuştur.

Yabancı kişinin Türkiye’de geçerli bir ikamet izin belgesine sahip olmaması halinde Türkiye’ye giriş yapabilmesi için bir vizeye veya vize muafiyetine sahip olması gerekmektedir. Yabancı kişi, Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra bir yıl içerisinde 90 güne kadar ikamet izni almaksızın kalabilmektedir. Doksan günden daha uzun kalmak isteyen yabancı kişi kalış amacına uygun bir ikamet izni/ oturma izni alması gerekmektedir. İşte bu yazımızda yabancı bir kişinin ikamet izni alma sürecinde karşılaşacağı tüm soruların cevapları yer almaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları hususunda anlaşarak protokol imzalaması ve protokolün hâkim tarafından onaylanması ile gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma şartlarını taraflar özgür iradeleri ile belirler. Ancak anlaşmalı boşanmak için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmada kadına verilen nafaka miktarını taraflar serbest iradeleri ile belirler. Önemli olan tarafların bu konuda anlaşmaya varmalarıdır. 

Düğün takıları boşanmada kimde kalır, boşanmada altınlar kime verilir, ziynet eşyası davası ne kadar sürer, ziynet davasında ispat ve anlaşmalı boşanmada düğün takılarına ne olur, boşanma davasından sonra düğün takıları istenebilir mi gibi sıklıkla sorulan soruları cevapladık. Hakimoğlu hukuk bürosu olarak alanında uzman avukatlar aracılığı ile mesleki deneyimimizi de işimize yansıtarak düğün takıları (ziynet alacağı) davalarında sizleri temsil edebilmemiz için iletişime geçebilirsiniz.

Toplumumuzda genel olarak uzaklaştırma kararı olarak bilinen önleyici tedbir esasen 6284 sayılı kanunda yer almaktadır. 6284 sayılı kanuna göre koruma kararından kanunun birinci maddesinden de anlaşılacağı üzere şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişiler faydalanmaktadır.

Birtakım şartları taşıyan işçilerin çalışmaları esnasında geleceğe daha güvenle bakması, işimi kaybedebilir miyim? Kaygısı yaşamadan çalışmalarına devam edebilmeleri için iş güvencesi sistemi mevzuatımıza girmiştir. Bu sisteme göre iş güvencesi kapsamında çalışan işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından geçerli bir neden olmaksızın feshedilmesi halinde işçi iş güvencesi kapsamında olduğunu ispatlayarak işe iadesini talep ettiği dava türüdür.

Adi ortaklık sözleşmesi iki veya daha fazla kişinin bir araya gelerek belirli bir amaç doğrultusunda emeklerini ve mallarını birleştirdikleri sözleşmedir. Ayrıca kanun adi ortaklık sözleşmesini düzenlediği m.620’de bir ortaklığın kanunla düzenlenmiş ortaklıklarda yer alan ayırt edici hükümleri taşımaması halinde adi ortaklık hükümlerine tabi olacağını düzenleyerek m.620 vd. maddelerini adeta ortaklıklar bakımından genel hükümler mahiyetine kavuşturmuştur.

Kilometresi düşük araç satmanın hukuk açısından iki boyutu bulunmaktadır. Bu boyutlardan birisi cezai sorumluluk bir diğeriyse tazminat sorumluluğudur. Eğer ilgili kişilerin cezalandırılmasına yönelik bir talebiniz söz konusuysa usulüne uygun suç duyurusunda bulunularak suç kovuşturması yapılması sağlanması gerekmektedir. Cezalandırılmalarının yanında bir de zararın giderilmesi isteniyorsa bu durumda tazminat davası açılması gerekmektedir.

Yasal danışmanlık kurumu her ne kadar vesayet müessesesi ile kayyımlık kurumu ile benzerlik gösterse de esasen önemli farklılıkları bulunmaktadır.Yasal danışman, kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla birlikte, korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye, bazı iş ve işlemlerde görüşü alınmak üzere, vesayet makamınca atanan kişidir. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İÇERİK KORUMALIDIR.
Konuşma Başlat
Danışma Hattı
Merhabalar,
Uzman Avukatımız sorunuza en kısa sürede cevap verecektir.