hand, finger, people-83079.jpg

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI

Aile hukukunun en önemli alanlarından biri boşanma üzerine kurulmuştur. Evlilik birlikteliği her ne kadar kolay kurulsa da boşanmak için aynısını söylemek mümkün değildir. Alanında Uzman Boşanma Avukatı ve Tecrübeli Boşanma Avukatı anlaşılmadığı takdirde kişiler hak ettiklerini, bir örnek vermek gerekirse tazminat ve nafakalarını almakta oldukça güçlük çekmektedir. Hemen belirtmek gerekir nafaka, tazminat ve velayet için mutlaka alanında Uzman Boşanma Avukatı ile çalışmanız gerekmektedir. En iyi boşanma avukatı müvekkili için hangi koşulun en iyi biteceğini öngörebilen avukattır demek mümkündür. Boşanma avukatları genellikle sadece boşanma ve aile hukuku alanında spesifik olarak çalışan avukatlardır.

Ofisimiz İstanbul Boşanma Avukatı olarak hizmet vermekte olup aile hukuku alanında uzman kadrosuyla boşanma davaları alanında uzun yıllardır müvekkillerini mahkeme önünde temsil etmekte ve İstanbul Boşanma Avukatı hizmeti sunmaktadır. Ofisimiz, Anadolu Adliyesi yakınında yer alan bir plazada müvekkillerin metro hattı ile ulaşabileceği bir mesafede yer almaktadır.

Ofisimizin Uzman Boşanma Avukatı kadrosunda yer alan avukatlar İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezinde meslek içi Eğitim seminerleri, çeşitli kurum ve kuruluşların meslek eğitimlerine katılım sağlamış ve bu konudaki yetkinlikleri artırmıştır. Hukukun her alanında olduğu üzere Aile hukuku avukatı olmak öncelikle derin bir tecrübe gerektirmektedir. Müvekkilinin yaşadığı olayları derinlemesine tarayarak uygun bir dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Aile hukuku avukatının bu sebeple titizlikle seçilmesi gerekmektedir.

Boşanma davası açma konusunda müvekkiller öncelikle avukatlık ücretini sormaktadırlar. Boşanma avukat ücretleri 2023 asgari ücret tarifesine göre belirlenmektedir. Taraflar

Boşanma davaları, Medeni Kanun ile çerçevesi çizilmiş ancak bu çerçevenin içi Yargıtay içtihatları ile doldurulmuş bir alandır. Bu sebeple Uzman Boşanma Avukatı kimseden dava açılmadan evvel danışmanlık hizmeti alınması akabinde de boşanma sürecinde Uzman Boşanma Avukatı hizmetinden faydalanılması elzemdir. Aile avukatları bir başka deyişle aile hukuku ile spesifik olarak ilgilenen avukatlar tam bu noktada devreye girmektedir. Ofisimiz de İstanbul Boşanma Avukatı olarak, boşanma hukuku konusunda gerek teorik gerek pratik bilgileri çerçevesinde, müvekkillerine yüksek kalitede istenilen sonucu sağlamak amacıyla En İyi Boşanma Avukatı olarak hukuki destek ve dava takip hizmeti sunmaktadır.

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATLARI ÇALIŞMA ALANLARI

Anlaşmalı boşanma davası süreci tarafların kusurunun önem arz etmediği, boşanacak tarafların anlaşma şartlarını karşılıklı olarak belirlediği ve anlaşma sağlayarak mahkemeye başvurduğu süreçtir. Bu konuda daha detaylı bilgi için Anlaşmalı Boşanma Davası yazımızı okuyabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma kaç para şeklinde müvekkillerden sıklıkla sorular gelmektedir. Dava ücreti her olay için spesifik olmakla birlikte detaylı bir ön görüşmeyi gerektirmektedir.

İstanbul Çekişmeli Boşanma Avukatı- Çekişmeli Boşanma Davası Süreci

Çekişmeli Boşanma davası Türk Medeni Kanunu m.166 ile ”Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.” şeklinde düzenlenen davadır. İşbu dava ile mahkeme önünde taraflar kusur atfında bulunarak boşanma iradesinde bulunmaktadır.
Çekişmeli Boşanma Davası Çeşitleri Şu Şekilde Sayılır:

 • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası (Şiddetli Geçimsizlik)
  Terk sebebiyle Boşanma Davası
  Zina sebebiyle Boşanma Davası
  Hayata Kast, Pek Kötü Muamele ve Onur Kırıcı Davranış nedeniyle Boşanma Davası
  Küçük Düşürücü Suç İşleme veya Haysiyetsiz Hayat Sürme nedeniyle Boşanma Davası
  Akıl Hastalığı sebebiyle Boşanma Davası

İstanbul Mal Paylaşma Avukatı - Rejiminin Tasfiyesi Süreci

Türk Medeni Kanunu ile eşler arasındaki mal rejimi hususu düzenlenmiştir. Buna göre eşler arasında Mal ayrılığı rejimi, Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, Mal ortaklığı rejimi ve Edinilmiş mallara katılma rejimi (eşler, yasal mal rejimi olan bu rejimi özel olarak da seçebilirler) olabilir. Eşler arasında mal rejimi hususunda herhangi mal rejimi sözleşmesi yapılmamışsa, evliliğin sonlanması aşamasında uygulanacak olan rejime yasal rejim denir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca 1 Ocak 2002 tarihinden bu yana yasal mal rejimi “Edinilmiş mallara katılma” rejimidir. Mal rejimi davaları eşler arasında malların nasıl dağıtımı yapılacağına ilişkin davalar olup bu davalarda hak kaybı oluşmaması adına uzman boşanma avukatı ile dava açılması gerekmektedir. Mal rejimi davaları uygulamada oldukça emek sarf edilen aile hukukunun dallarından biridir. Tecrübeli boşanma avukatı ve mal paylaşımı avukatı ile beraber yol yürümek bu davalarda oldukça önem arz etmektedir.

İstanbul Nafaka Avukatı- Nafaka Davaları Süreci

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile dört çeşit nafak düzenlenmiştir. Bu nafakalar Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası, Yoksulluk Nafakası ve Yardım Nafakasıdır. Nafakalar duruma göre boşanma davası esnasında, boşanma davası öncesinde ve dava neticelendikten sonra açılabilmektedir. Kişinin hakkı olan nafakadan mahrum kalmaması ve hakkaniyete uygun nafakanın hakim tarafından belirlenmesi süreçlerinde mutlaka uzman boşanma avukatı vasıtasıyla hukuki sürecinin yürütmesini tavsiye ediyoruz.
Nafaka Davası Çeşitleri Şu Şekilde Sayılabilir:

 • Nafaka Artırım Davası
  Nafakanın İndirilmesi veya Kaldırılması Davası

Uluslararası Boşanma Avukatı- Tanıma Ve Tenfiz Davası Süreci

Boşanma davasının ille de Türk Mahkemeleri nezdinde açılması gerekmemektedir. Taraflar isterse boşanma davasını Amerika veya Avrupa’da yer alan bir ülkede açıp neticelendirebilmektedir. Ancak ülkemiz dışında açılıp karara bağlanan boşanma davası doğrudan Türk Mahkemeleri ve idareleri tarafından sonuç doğurmaz. Öncelikle tarafların bu hüküm ve sonuçları ülkemizde tanıma ve tenfiz davası yoluyla Türk yargısına taşıması gerekmektedir. Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. Yurtdışında boşanmış olup ülkemiz tarafından işbu boşanmanın hüküm ve sonuç doğurmasını talep edilmekte ise uzman boşanma avukatı vasıtasıyla tanıma ve tenfiz davası açılmasının tavsiye etmekteyiz.

İstanbul Velayet Avukatı - Velayet Davaları Süreci

Taraflar evlilikleri sürecinde müşterek çocuklara sahip olmaktadır. Müşterek çocuk veya çocuklar onsekiz yaşının altında ise evlilik birliği içerisinde anne ve baba çocuğun velayetini birlikte yürütür. Boşanma davasının neticelenmesi sonrası çocuğun veya çocukların velayetinin anne mi baba mı yoksa her ikisi tarafından mı yürütüleceğine hakim karar verir. Her boşanma davasında velayet hususu hakim tarafından ayrıca değerlendirilir. Hakimin değerlendirmesinde hakkaniyetin sağlanması için en iyi velayet avukatı vasıtasıyla çocukların durumu hakime aktarılmalı ve hakime yaşanan boşanma olaylarının aktarılması son derece mühimdir. Velayet davaları bakımından velayetin kaldırılması ve velayetin değiştirilmesi süreçleri de son derece önemlidir. Her davada olduğu gibi bu davalarda da tecrübeli boşanma avukatı ile süreci yönetmeniz davanızın seyri açısından önemlidir. En iyi velayet avukatı müvekkilin sorununa en hızlı çözümü bulabilen, akılcı yaklaşımı ile davayı kazanmaya odaklanan avukattır. İstanbul Boşanma Avukatı olarak hazırlamış olduğumuz Velayet davaları bakımından sıkça sorulan sorular başlıklı yazımızda aklınızdaki her sorunun cevabını bulabilirsiniz.

Boşanma davalarında kimi durumlarda eşler birbirine psikolojik ve fiziksel şiddette bulunabilmekte veya ısrarlı takip gibi hareketlerle diğer eş için huzur ve sükun bozucu hareketler sergilenmesi söz konusu olmaktadır. Bu tarz olumsuz durumların yaşanmasının engellenmesi için Uzman Boşanma Avukatı vasıtasıyla 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile hakim yardımına başvurulmaktadır. Gebze Aile Avukatı olarak Detaylı bilgi için Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Soybağının (Nesebin) Reddi, Tanıma Ve Babalık Davası Süreci- Babalık Davası Nedir?

 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden itibaren üç yüz gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır ve çocuk kocanın nüfusuna kayıt edilir. Bazı durumlarda ise çocuğun nufüsüna kaydedildiği baba çocuğun biyolojik babası olmamaktadır. İşte bu durumlarda mahkemeye başvurularak soybağının reddi talep edilebilmektedir. Tersi durumlarda da soybağının tanınması istenmektedir.

Evlilik çoğu zaman düğün merasimiyle birlikte gerçekleşmekte ve düğün esnasında eşlere ziynet eşyası addedilen altın ve para takılmaktadır. Ancak düğün sonrasında kimi zaman boşanmayla kimi zaman boşanma gerçekleşmeksizin taraflar takılan takıları iadesini talep edebilmektedir. Tarafların anlaşamadığı hallerde ise bu durum yargıya taşınmakta ve hakim kararıyla takıların iadesine veya bedelinin ödenmesi hükmedilmektedir. İstanbul boşanma avukatı vasıtasıyla bu davalarda kendinizi mahkeme önünde temsil ettirmeniz mümkündür. Gebze Aile Avukatı olarak detaylı bilgi için Ziynet Eşyası Davası başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.
Ziynet Davası Çeşitleri Şu Şekilde Sayılabilir:

 • Ziynet Alacağı Davası
  Mehir Alacağı DavasI

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI TAVSİYE

Türk hukukunda teoride boşanma avukatı olarak adlandırılan avukatlık çeşidi bulunmamakta ancak pratikte sürekli olarak boşanma ile ilgilenen avukatlar bu alanda boşanma avukatı olarak adlandırılmaktadır. Uzman Boşanma Avukatı, aile mahkemesinde görülen davaları kendisine faaliyet alanı olarak belirlemiştir. Nitekim uyuşmazlık konusunun aile mahkemelerinde görülmesi halinde kişilerin bu durumu göz önüne alarak avukat seçimi yapması elzemdir. Gebze Aile Avukatı olarak her zaman çözüm odaklı stratejileri sunmaya hazırız.

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATLARI KİMLERDİR ?

Bu konunun anlaşılması için öncelikle hukuk davalarında yetki konusu açıklanmalıdır. Hukuk davalarında yetki denilen husus davanın hangi bölgede yer alan mahkemede görüleceği kurallarıdır. Medeni Kanunun 167. Maddesi evli olan kişilerin “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri ya da davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.” düzenlemesini içermektedir. Bu durumda boşanma davalarında yetkili Aile Mahkemesi kişilerin yerleşim yerine bakılarak kararlaştırılacaktır. Taraflardan biri İstanbul ilinde ikamet ediyorsa İstanbul Mahkemeleri yetkili olacaktır.

İstanbul’da faaliyet gösteren avukatlar İstanbul Barosuna bağlı olarak hizmet vermektedir. O halde İstanbul Barosuna bağlı olup boşanma hukuku alanında avukatlık hizmeti veren kişiler İstanbul Boşanma Avukatı olarak adlandırılabilir.

BOŞANMA AVUKATI DAVAYI NASIL ETKİLER?

Belirtmiş olduğumuz üzere aile hukukunun çerçevesi Medeni Kanun ve muhtelif yasalarla çizilmiş olsa da çerçevenin içeriği içtihatlarla doldurulmuştur. Boşanma davalarında da avukatlar kanundan ve Yargıtay içtihatlarından faydalanarak müvekkilin haklılığını mahkeme kararıyla tescil ettirmeye çalışır. Bu hak arama sürecinde boşanma davası alanında çalışan Uzman Boşanma Avukatı hizmetinden faydalanılmadığı takdirde ise kişiler sıklıkla hak kaybına uğrayabilmektedir. Uzman Boşanma Avukatı müvekkilin neden haklı olduğunu usulüne uygun hazırlamış olduğu dilekçeleriyle hakime anlatır ve bu anlatısını yargılama süreci içerisinde delilleri ile destekleyerek ispatlar. Uzman Boşanma Avukatı hizmetinden faydalanılmadığı takdirde ise hak kaybı yaşanması yüksek ihtimaldir.

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI SIK SORULAN SORULAR

Boşanma Avukatı Ücretleri Nedir?

Boşanma avukatı ücreti bakımından her dava kendi içerisinde özel olarak değerlendirilir. Boşanma davası avukat ücreti somut olaya ve davanın kapsamına göre belirlenir. Boşanma Davası Avukatlık Ücreti 2023 İstanbul Barosunun tarifelerinde belirlenmiştir. Fakat bahsetmiş olduğumuz üzere her dava kendi içerisinde özel hususlar barındırması sebebiyle sabit boşanma avukatı ücretinden bahsedememekteyiz. Bundan dolayı boşanma davası açma niyetinde olan müvekkillerimizle yüzyüze görüşerek olay bazlı değerlendirme sonucu Boşanma Avukatı Ücretini belirlemekteyiz.

Boşanma Davası Harç Ve Masrafları

Boşanma davası harç ve masrafları bakımından en önemli husus davanın açıldığı tarihtir. Zira Boşanma Davası Harç Ve Masrafları devlet tarafından tahsil edilmekte ve yargılama sürecinde harcanmaktadır. Başvurma harcı: Dava açarken davacıdan veya davaya müdahale edenden peşin olarak alınan harçtır. Maktu harçlardandır (Harçlar Kanunu m. 27), Celse harcı: Taraflar veya vekillerinin ertelenmesine neden oldukları duruşma için alınır. Maktu harçtır. (Harçlar Kanunu 1 sayılı Tarife, A, II), Karar ve ilam harcı: Konusu para ile değerlendirilemeyen dava ve işlerde (mesela boşanma davasında) peşin olarak alınan, maktu bir harçtır. Konusu para ile değerlendirilebilen dava ve işlerde ise (mesela alacak ve mal davalarında) nispi olarak alınır. Her yıl bu ücretler yeninden değerlendirmeye alınmaktadır.

Boşanmada Devlet Avukat Veriyor Mu?

Hukukumuzda devletin doğrudan avukat ataması gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak maddi durumu elverişli olmayan kimseler adli yardım sisteminden faydalanabilmesi mümkündür. Adli yardım sistemi Avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanlara sağlanan ücretsiz bir kamu hizmetidir. Adli yardım, aile mahkemelerinde görülecek olan davalarda da geçerlidir. Adli yardımın kapsamı avukatlık ücreti ve yargılama giderleri bakımından ikiye ayrılır. Duruma göre kişi her ikisinden yararlanabileceği gibi mahkeme aksi kanaatte olduğu takdirde yalnızca birinden faydalanma da söz konusu olabilir.

Boşanmak İçin Avukat Tutmak Şart Mıdır ?

Boşanma davasında avukatın önemi başlıklı kısımda belirmiş olduğumuz üzere boşanma davalarında uzman boşanma avukatı kritik bir öneme sahiptir. Ancak kişi dilerse avukat olmaksızın kendisini mahkeme önünde temsil etme hakkına sahiptir. İstanbul Boşanma Avukatı olarak bizlere danışanlara bir meslektaş ile çalışmalarını tavsiye etmekteyiz.

Anlaşmalı Boşanmada Avukata Gerek Var Mıdır ?

Tüm detaylara Anlaşmalı Boşanma Davası yazımızdan ulaşabileceğiniz üzere evliliğini sona erdirmek isteyen tarafların kusurun önem arz etmediği, boşanma konusunda anlaşmaya vardıkları dava türüdür. Bu boşanma davalarında taraflar birlikte protokol hazırlamakta ve bunu mahkemeye ibraz etmektedir. Protokol hükümleri doğrultusunda mahkeme tarafların boşanmasına karar vermektedir. Taraflar dilerse bu süreci kendisi yürütebilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında en önemli husus da tarafların üzerine anlaşma sağlamış oldukları protokolün hazırlığıdır. Zira bu protokol ile nafaka, tazminat, mal paylaşımı, velayet gibi hususlar anlaşma metnine dahil edilmekte ve anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte taraflar bir daha bu konularda istisnai haller hariç olmak üzere dava açamamaktadır. Bu sebeple İstanbul Boşanma Avukatı olarak Anlaşmalı Boşanma davalarında Uzman Boşanma Avukatı hizmetinden faydalanılmasını tavsiye etmekteyiz.

Boşanma Avukatının Verdiği Tavsiyeler, Boşanma Avukatı Tavsiyesi

Kimse mutlu bir evliliğe adım atarken bir gün boşanacağını düşünmez. Toplum da bir yasatıkta kocamak gibi özdeyişlerle bu beklenti bilinçaltına yerleşmiştir. Ancak binlerce farklı sebepten ötürü taraflar boşanma sürecine girebilmektedir. Boşanma sürecine giren taraflar ikili bir yol ayrımına girmektedir. Ya çekişmeli olarak boşanacak ya da anlaşmalı olarak evliliği sona erdirecektir. Aslında evliliği sona erdirmek mesele değildir. Mesele bu psikolojik buhranın yaşandığı karmaşık dönemi nasıl atlatıldığıdır.

Boşanma davası sürecinde taraflar ilk olarak “Bir Bilene Sormalı” mantığıyla hareket etmesi gerekir. Bir bilene danışmak tarafları çoğu zaman hem masraf hem de zamandan kazındıracaktır. Burada bir bilene sormaktan kasıt ise boşanma alanında tecrübeli bir Uzman Boşanma Avukatıdır.

İstanbul’da Boşanma Avukatına Nasıl Ulaşabilirim?

İstanbul ilinde avuaktlık mesleğini icra eden her avukat baroya kaydolmak zorundadır. Avukatın İstanbul ilinde barosunun ve iletişim numarasının öğrenilmesi için yapılması gereken iş İstanbul Barosunun baro levhasına girerek ilgili avukatın isim ve soyisminden aratma yapmaktır. Bunun yapılması halinde avukatın iletişim bilgilerine ulaşmak mümkün olur.

Boşanma Davasını Kim Açarsa Avantajlı Olur?

Tarafların sıklıkla sorduğu sorulardan biri boşanma davasını kim açarsa avantajlı olur sorusudur. Açıkçası yasa gereği boşanma davasını ilk açan kişinin avantajlı olduğunu söylemek doğru olmaz. Boşanma davasında tazminatı, nafakayı boşanmada kusurlu yahut daha fazla kusurlu olan tarafın ödemesine karar verilir. Burada önemli olan kusurlu olan taraftır. En iyi Boşanma Avukatı sizi en iyi şekilde temsile ederek kusurun karşı tarafta olduğunu ispatlamaktadır. Bu sebeple davayı ilk açmanın herhangi bir önemi yoktur. Karşı tarafın boşanmada kusurlu olduğunu ispat eden taraf boşanma davasında avantajlı olmaktadır.
Hızlı Boşanma Avukatı ile süreç hem seyrinde ilerlemekte hem de dava lehinize sonuçlanmaktadır.

Boşanma Davasında Avukat Masraflarını Kim Öder

Tarafların bir diğer merak ettiği konulardan biri ise boşanma davasında avukat masraflarını kim öder sorusudur. Boşanma davalarında davayı kaybeden taraf karşı tarafın avukatına AAÜT gereğince hesap ve takdir edilen ücreti ödemek zorunda kalır. Boşanma davasına bakan avukatlar kendi ücretlerini müvekkili ile kararlaştırabilir. Tarafların akıllarındaki bir diğer soru ise Boşanma Avukatı ücreti ne kadar sorusudur. Boşanma Avukatı ücreti her avukata göre değişiklik göstermektedir. Barolar da bu konuda asgari ücret tarifesi yayınlamaktadır.

Dava açmadan önce ise dava masraflarının ne kadar olduğu en çok merak edilen sorulardan biridir. Boşanma davası açma ücreti ne kadar? Boşanma davası için harç ve gider avansı ödenmektedir. Bu tutar her yıl değişiklik göstermektedir. En iyi Boşanma Avukatı kanımca müvekkilini iyi tanıyan ve taleplerini dava sürecine en iyi şekilde yansıtan avukattır. Haklı olsanız dahi bu durum dilekçeleriniz ve duruşmalarınızda iyi yansıtılmadığı zaman iyi bir sonuç elde edemezsiniz. Kartal Boşanma Avukatı olarak sizi hukuki süreçlerinizde en iyi şekilde temsil etmekteyiz

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İÇERİK KORUMALIDIR.
Konuşma Başlat
Danışma Hattı
Merhabalar,
Uzman Avukatımız sorunuza en kısa sürede cevap verecektir.