anlaşmalı boşanma

ANLAŞMALI BOŞANMA ve ŞARTLARI

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NEDİR?

Anlaşmalı boşanma davası tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları hususunda anlaşarak protokol imzalaması ve protokolün hâkim tarafından onaylanması ile gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma şartlarını taraflar özgür iradeleri ile belirler. Ancak anlaşmalı boşanmak için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir.

ANLAŞMALI BOŞANMADA NAFAKA

Anlaşmalı boşanmanın mali sonuçlarından biri de yoksulluk nafakasına ilişkindir. Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde yoksulluk nafakası hususunda anlaşmalıdırlar.

Anlaşmalı Boşanmada Kadına Ne Kadar Nafaka Verilir?

Anlaşmalı boşanmada nafakayı kim belirler ve kadına ne kadar nafaka verilir soruları sıkça tarafımıza sorulmaktadır. Anlaşmalı boşanmada kadına verilen nafaka miktarını taraflar serbest iradeleri ile belirler. Önemli olan tarafların bu konuda anlaşmaya varmalarıdır. Dolayısıyla çekişmeli boşanmada olduğu gibi nafaka tutarını hâkim belirlemez. Hâkim anlaşmalı boşanmada tarafların anlaştıkları nafaka tutarını onaylar.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Süresi

Anlaşmalı boşanmada taraflar aksine bir hüküm koymadıkça anlaşmalı boşanmada nafaka süresi sınırlı bir süre değildir. Ancak taraflar anlaşmalı bir şekilde boşandıktan sonra taraflardan birinin ekonomik durumunun değişmesi yahut kadının tekrar evlenmesi gibi sebepler mevcut ise taraflar her zaman nafakanın kaldırılması veya azaltılması davası açabilmektedirler.

Anlaşmalı Boşandıktan Sonra Nafaka Davası Açılabilir Mi?

Anlaşmalı boşanmada; boşanma ve boşanmanın fer’i sonuçlarında anlaşmak gerekmektedir. Boşanmanın fer’i sonuçlarından anlamamız gereken nafaka, çocukların velayeti ve maddi, manevi tazminattır. Tarafların anlaşmalı boşanma protokolünde nafakaya ilişkin bir hüküm koymaması sebebi ile daha sonradan nafaka davası açıp açmayacakları doktrinde tartışmalı bir konudur. Bazı yazarlara göre eğer taraflar anlaşmalı boşanma protokolüne nafakaya ilişkin bir hüküm koymamış ve protokol bu şekliyle mahkeme onayından geçmiş ise daha sonra nafaka davası açmak mümkündür. Ancak taraflar nafaka talep etmeyeceklerine dair protokole bir hüküm koymuşsa daha sonra nafaka davası açamazlar. Yargıtay bazı kararlarında ise tarafların anlaşmalı boşanmada nafaka talep etmemeleri durumunda daha sonradan dava açamayacaklarına hükmetmiştir. Dolayısıyla Yargıtay’ın bazı kararlarında anlaşmalı boşanmada nafaka istenmemesi daha sonra nafaka davası açmaya engel teşkil edecektir.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Ne Zaman Başlar?

Anlaşmalı boşanmada taraflar yoksulluk nafakasına ilişkin bir hüküm koymuşlar ise anlaşmalı boşanma kararının kesinleştikten sonra nafaka talep edilebilir.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Anlaşmalı boşanmada nafaka ödenmezse ilamlı icra yolu ile nafaka borçlusu aleyhine icra takibi başlatılabilir.

anlaşmalı boşanma tazminat

ANLAŞMALI BOŞANMADA TAZMİNAT

Anlaşmalı Boşanmada Tazminat Verilir Mi?

Tarafların anlaşmalı boşanmada tazminat almaları için protokole buna ilişkin bir madde koymaları gerekmektedir. Eğer anlaşmalı boşanma protokolünde taraflardan birinin maddi, manevi tazminat ödeyeceğine ilişkin bir hüküm yer alıyorsa diğer taraf tazminata hak kazanır.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Tazminat Davası Açılabilir Mi?

Anlaşmalı boşanmada; boşanma ve boşanmanın fer’i sonuçlarında anlaşmak gerekmektedir. Boşanmanın fer’i sonuçlarından anlamamız gereken nafaka, çocukların velayeti ve maddi, manevi tazminattır. Eğer taraflar anlaşmalı boşanma protokolüne tazminata ilişkin bir hüküm koymamış ve protokol bu şekliyle mahkeme onayından geçmiş ise daha sonra tazminat davası açmak mümkündür. Ancak taraflar tazminat talep etmeyeceklerine dair protokole bir hüküm koymuşsa daha sonra tazminat davası açamazlar. Dolayısıyla anlaşmalı boşanmada tazminat istenmemesi daha sonra tazminat davası açmaya engel teşkil edecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Maddi Tazminat Davası Harca Tabi Mi?

Anlaşmalı boşanmada davasında taraflar maddi tazminat için ödenmesi gereken harç miktarı her yıl değişiklik göstermektedir. 2022 yılı için başvurma harcı 80,70 TL iken peşin harç miktarı 80,70 TL olmuştur. Bunun yanında tarafların tebligat giderleri ve posta masraflarına ilişkin gider avansı yatırmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Manevi Tazminatta Harç Ödenir Mi?

Anlaşmalı boşanmada davasında taraflar manevi tazminat için ödenmesi gereken harç miktarı her yıl değişiklik göstermektedir. 2022 yılı için başvurma harcı 80,70 TL iken peşin harç miktarı 80,70 TL olmuştur. Bunun yanında tarafların tebligat giderleri ve posta masraflarına ilişkin gider avansı yatırmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanmada Tazminat Ödeme Süresi

Anlaşmalı boşanmada tazminat ödeme süresini ve şartını taraflar ortak iradeleri ile belirlemektedirler. Tazminat tutarının taksit taksit ödenmesi yahut defaten ödenmesini kararlaştırmak mümkündür.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Geriye Dönük Dava Açılabilir Mi?

Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde bazı haklarından feragat etmişler ise bu haklarına ilişkin geriye dönük dava açmaları mümkün değildir. Örneğin davacı kadın anlaşmalı boşanmada yoksulluk nafakası hakkından feragat etmiş ise yoksulluk nafakasına ilişkin geçmişe dönük dava açamaz.

ANLAŞMALI BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Zorunlu Mu?

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı zorunlu değildir. Taraflar anlaşmalı boşanma protokolüne mal paylaşıma ilişkin bir hüküm koymazlarsa daha sonradan mal paylaşımı için dava açabilirler.

Anlaşmalı Boşanmada Eşya Paylaşımı

Anlaşmalı boşanmada eşya paylaşımına ilişkin protokole madde konulması mümkündür. Taraflar anlaşmalı boşanma protokolüne eşya paylaşımına ilişkin bir hüküm koymazlarsa daha sonradan eşya alacağı davası açabilirler.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Mal Paylaşımı Davası Açılır Mı?

Anlaşmalı boşanmadan sonra mal paylaşımı için dava açılabilir. Ancak bunun için protokolde mal paylaşıma ilişkin bir hüküm bulunmaması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanmada Ev Paylaşımı

Anlaşmalı boşanma protokolünde evin paylaşılmasına ilişkin madde koyulabilir. Evin hangi eşte kalacağı ya da hangi pay oranında paylaştırılacağı protokolün hâkim onayından geçmesi ile kesinleşir. Kesinleşen boşanma ilamı ilgili Tapu Müdürlüğüne müracaat edilerek tescil işlemleri gerçekleştirilir. Taraflardan birinin boşanma ilamına aykırı olarak taşınmazın tescil işlemlerini gerçekleştirmemesi durumunda ayrıca bir dava açılması gerekmektedir. Bu sebeple tarafların hak kaybı yaşamaması için bu süreci alanında uzman avukat aracılığı ile yürütmeleri oldukça önemlidir.

sık sorulan sorular

ANLAŞMALI BOŞANMADA SIKÇA SORULAN SORULAR

Anlaşmalı Boşanmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Anlaşmalı boşanmak için dava dilekçesi ve anlaştığınız hususlara ilişkin protokol hazırlamanız gerekmektedir. Hazırladığınız protokolü ve dava dilekçesini mahkemeye sunarak anlaşmalı boşanmanız mümkün.

Anlaşmalı Boşanmada Hemen Boşanılır Mı?

En çok merak edilen sorulardan biri de anlaşmalı boşanma kaç gün sürer sorusudur. Anlaşmalı boşanmanın kaç gün süreceği mahkemelerin yoğunluğuna göre değişmektedir. Anlaşmalı boşanma sürecini alanında uzman avukat aracılığı ile takip etmeniz halinde ise bu süre oldukça kısalabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hâkim Ne Sorar?

Taraflar sıklıkla anlaşmalı boşanmada ne olur, anlaşmalı boşanma duruşmasında neler sorulur gibi soruları merak etmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında hâkim tarafların gerçek iradelerini dikkate alır. Bu sebeple boşanmayı tarafların kendi iradeleri ile istediği kanısına varırsa anlaşmalı boşanmaya hükmeder.

Anlaşmalı Boşanmada Hakim Karşısına Çıkılır Mı?

Anlaşmalı boşanmada hâkim tarafları mutlaka mahkeme huzurunda hazır bir şekilde dinler. Örneğin Yargıtay bir kararında duruşmada bir tarafın Fransa olması nedeniyle mahkeme huzurunda hazır bulunmamasını yasaya aykırı bulmuştur.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas:2021/7601 Karar:2021/6759 Karar Tarihi: 04.10.2021

… davacı erkeğin Fransa`da bulunması sebebi ile oğlu Y. Ö.`ün cep telefonundan davacı erkeğin görüntülü olarak aranarak beyanının tutanağa geçirildiği ve bu şekilde tarafların boşanmalarına karar verildiği anlaşılmaktadır. Yukarıda bahsedilen kanun hükmü gereğince davacı ve davalı asıl tarafından imzalanmış anlaşma protokolü olmadan ve davacı erkek duruşmada hazır olup mahkeme hakimince bizzat dinlenilmeden Türk Medeni Kanunu`nun 166/3. maddesi uyarınca tarafların boşanmalarına karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.”

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur?

Avukata vekalet yetkisi vermeden de tarafların anlaşmalı olarak boşanması mümkündür. Ancak anlaşmalı boşanma protokolünün hukuki yardım alınmadan düzenlenmesi ya da duruşmada avukat olmaksızın kişinin kendisini temsil ettirmesi çeşitli riskler barındırmaktadır. Uygulamada sıklıkla avukat yardımı almaksızın anlaşmalı boşanmada geri dönülmez hak kayıpları yaşandığını görmekteyiz. Çoğu zaman kişilerin hak kayıplarına ilişkin tekrar dava açma imkanları da mevcut olmamaktadır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma sürecini avukat aracılığı ile takip etmek oldukça önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Geçerlilik Süresi

Anlaşmalı boşanma protokolü boşanma dava dosyasına sunulup hâkim onayından geçtikten sonra geçerli hale gelir. Anlaşmalı boşanma davası kesinleştikten sonra dahi durum ve şartlar gerektirdiğinde protokoldeki maddelere ilişkin dava açmak mümkündür. Örneğin anlaşmalı boşanma protokolüne göre çocuğa iştirak nafakası bağlanmış olsa dahi daha sonradan nafakanın artması için dava açmak mümkündür. Yine anlaşmalı boşanma protokolünde çocuğa iştirak nafakası bağlanması talep edilmemiş ve anlaşmalı boşanma kesinleşmiş olsa dahi iştirak nafakası için dava açmak mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti Nedir?

Anlaşmalı boşanma ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi esas alınarak yıllara göre değişkenlik göstermektedir.

SONUÇ

Anlaşmalı boşanma davaları oldukça önemli davalar olup olası hak kaybı yaşamamanız adına İstanbul’da avukat aracılığı ile takip etmeniz tavsiye edilir. Hakimoğlu hukuk bürosu olarak alanında uzman avukatlar aracılığı ile mesleki deneyimimizi de işimize yansıtarak anlaşmalı boşanma davalarında sizleri temsil edebilmemiz için iletişime geçebilirsiniz.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ

Değerli okurlarımız için anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneği paylaşılmıştır. anlaşmalı boşanma protokolü örneği sayfamızın devamında yer almaktadır.

İSTANBUL ANADOLU AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ: Av. Muhammed Fatih ABDULHAKİMOĞULLARI

(Adres antettedir.)

DAVALI:

KONU : TMK 166/3 uyarınca açılan dava dilekçesinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

(Bu bölümde boşanan tarafların bilgileri ve boşanmaya esas teşkil eden olayların kısa özeti yazılır. En önemli kısım burası olup usulüne uygun olmadığı takdirde davanın reddedilmesi durumu söz konusu olacaktır. )

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Anlaşmalı boşanma davasında en önemli husus hiç şüphesiz protokolün usulüne uygun olarak hazırlanmasıdır. Usulüne uygun hazırlanmamış protokolle dava açılması halinde boşanmaya hükmedilse dahi boşanma davası sonrasında protokolde eksik düzenlenen veya usulsüz düzenlenen hususlar hakkında dava açılabilmesi mümkün olmaktadır. Bu sebeple hiçbir sorunla karşılaşmamak adına boşanma avukatından yardım almanızı tavsiye ederiz.

1 thoughts on “ANLAŞMALI BOŞANMA ve ŞARTLARI”

  1. Anlaşmalı boşanma sürecinde bu yazı sayesinde birçok soru işaretimiz giderilmiş oldu. Profesyonel yardımınıza başvurmayı düşünüyorum.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İÇERİK KORUMALIDIR.
Konuşma Başlat
Danışma Hattı
Merhabalar,
Uzman Avukatımız sorunuza en kısa sürede cevap verecektir.