Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

 • CEZA AVUKATI
  ceza hukukunda uzmanlaşan avukatlar özellikle halk arasında “ceza avukatı” gibi kavramlarla bilinmektedir.
 • UZAKLAŞTIRMA KARARI
  UZAKLAŞTIRMA KARARI UZAKLAŞTIRMA KARARI NASIL ALINIR? UZAKLAŞTIRMA KARARI NEDİR? Toplumumuzda genel olarak uzaklaştırma kararı olarak bilinen önleyici tedbir esasen 6284 sayılı kanunda yer almaktadır. 6284 SAYILI KANUNA GÖRE KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER 6284 sayılı kanuna …

  UZAKLAŞTIRMA KARARI Devamı »

 • İNTERNETTEN FOTOĞRAF SİLDİRME
  İnternet ortamında bulunan kişilerin haklarını ihlal eden, suç içeren, telif haklarını ihlal eden fotoğrafların, görsellerin(içerik) kaldırılması mümkündür ve cezai ve tazminat sorumlulukları söz konusudur.

CEZA HUKUKU VE CEZA MUHAKEMESİ NEDİR?

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza Hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku alanıdır. Genel ve özel ceza hukuku olmak üzere ikiye ayrılır. (Ceza Genel Hukuku ve Ceza Özel Hukuku) Ceza genel hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hâkim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir. Ceza özel hukukunun konusu ise ülkenin kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin neler olduğu, bunların kapsam ve sınırları, birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezalardır. Ceza hukuku geniş anlamda ceza yargılaması usulünü de içerirken dar anlamda ceza yargılaması hukuku (usulü), ceza hukukunun dışında kalır. Örneğin basit yargılama, geniş anlamda ceza hukuku kavramının içine girerken aslında bir ceza muhakemesi usulü olan basit yargılama usulü, genel ve özel ceza hukuku tanımlarının dışında kalır.

Ceza Muhakemesi Hukuku Nedir?

Ceza muhakemesi ise, ceza hukukunun ihlal edildiği iddiasının doğruluğunun araştırılması faaliyetidir. Ceza muhakemesi; suç işlenip işlenmediği, işlenmişse failinin veya faillerinin kim olduğu, ceza sorumluluklarının bulunup bulunmadığı, sorumlu iseler bunun türü ve miktarının belirlenmesi ve infaz edilebilir bir yaptırımın ortaya konulması amacıyla yapılan bir dizi faaliyetten oluşmaktadır. Ceza muhakemesi hukuku, ceza muhakemesini düzenleyen hukuk dalıdır. Ceza muhakemesinin ilke ve esaslarını ortaya koyan ceza muhakemesi hukukunun amacı, insan hakları ihlallerine yol açmadan maddi gerçeği araştırıp bulmaktır. Ceza hukukunun TCK’nın 1. Maddesinde de sıralanan kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini; hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak ıslah edici olmak, toplumsal barışı sağlamak, suç işlenmesini önlemek, gibi sair amaçları varken ceza yargılamasının temel amacı, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır.

CEZA HUKUKU KAYNAKLARI NELERDİR?

Ceza hukukunun kaynakları “doğrudan kaynaklar” ve “dolaylı kaynaklar” olmak üzere ikili bir ayrıma tutulur. Doğrudan kaynaklar, uygulayıcı bakımından bağlayıcı olup uygulayıcı, somut olayda karar verirken doğrudan kaynakları göz ününde bulundurarak bir sonuca varmak zorundadır; bu kaynaklara aykırı karar veremez. Ceza hukukunun doğrudan kaynakları; Anayasa, kanunlar ve milletlerarası anlaşmalardır. Doğrudan kaynaklar olan kanunlara; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun örnek verilebilir. Güvenlik tedbirleri özellikle tüzel kişilerin cezai sorumluluğu noktasında önem arz etmekte olup “Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu” konulu makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

            Dolaylı kaynaklar ise doğrudan kaynaklardan farklı olarak, hukuki sorunun çözümünde doğrudan uygulanmamakta; uygulanacak olan kuralın anlaşılması ve yorumlanmasında kullanılmaktadır. Doğrudan kaynaklar gibi bağlayıcılığı bulunmayan ve uyuşmazlığın çözümünde göz önünde bulundurulabilen dolaylı kaynaklar, yüksek mahkeme kararları ve doktrindir. Ancak önemli bir ayrıntı olarak İçtihadı Birleştirme Kararları, mahkemeleri bağlayıcı nitelik taşıdıkları için doğrudan kaynaklar arasında yer alır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İÇERİK KORUMALIDIR.
Konuşma Başlat
Danışma Hattı
Merhabalar,
Uzman Avukatımız sorunuza en kısa sürede cevap verecektir.