Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku Nedir?

Yabancılar hukukun kapsamına giren ilk konu herkesin aklına ilk gelebilecek husus olan Yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve çıkışlarıdır. Zikredilen konulardaki yasal düzenlemeler 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” ile yasa koyucu tarafından kanunlaştırılmıştır. Bu kanun ile Türkiye’ye giren, kalan yabancıların her türlü işlemleri İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. Bahsedildiği üzere ilgili kanun yalnızca girişleri ve kalışları değil çıkışları da düzenlemektedir ve yabancıların Türkiye’ye girmesi kanunda sayılan gerekçelerle yasaklanabileceği gibi Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyebilir veya Türkiye’de bulunan yabancının çıkışı için deport kararı da verilebilmektedir. Hukuk devleti olmamız gereği idarenin alacağı kararlara karşı itiraz yolu bulunmakta olup, red ya da yasak sebebine göre itiraz şekli değişmektedir. 

yabancılar hukuku

Bu tarz bir durumla karşılaşılması halinde yabancılar avukatından yabancılara hukuki danışmanlık almanızı tavsiye etmekteyiz.

Yabancılar hukukun kapsamına giren bir başka konu Türkiye’ye giren yabancının yasal mevzuat çerçevesinde çalışmasıdır. Yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirleyen 6735 sayılı ” ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU ” , 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. Daha önceleri 4817 Sayılı YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN yürürlükteydi ancak ilgili kanunun ihtiyaçları karşılamaması nedeniyle yasa koyucu tarafından ilga edilmiş ve 6735 sayılı kanun yürürlüğe konulmuştur. Bu kanunla yabancıların çalışma iznine ilişkin olarak bazı istisnai haller sayılmış olup, söz konusu istisnai hallerde yabancılara çalışma izni verilebileceği belirtilmiştir. Bir diğer konu ise Yabancıların Türkiye’de taşınır veya taşınmaz mal edinmesi konularıdır. Taşınmaz mal edinmesi konusu 2644 sayılı “Tapu Kanunu” ve bazı özel kanunlar tarafından düzenlenmiştir ve yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesine yönelik usul ve esaslar kanunlaştırılmıştır. Yabancılar ve vatandaşlık hukukuna dair detaylı yazılarıma sitemizde yer alan makalelerimizden ulaşabilirsiniz. Hukuki problemlerinize dair yabancılar avukatımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Sitemizin bu kısmında yabancılar hukukuna ilişkin yazılara ulaşabilmektesiniz. Yazılarımıza göz atmadan önce sizler için öncelikle yabancılar hukukunu kısaca tanımlamak istemekteyiz. Yabancılar hukuku genel manada bir ülkenin veya devletin kendi ülkesine gelen yabancılar için uyguladığı kanunlardan oluşan hukuk dalı olarak tanımlamak mümkündür. Tanımlanması elzem olan kavramlardan birisi de yabancı kavramıdır. Bu kavram birden fazla özneyi içermekte olup çatı kavramdır ve 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile ‘’ Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişi’’ olarak tanımlanmıştır. Çatı kavram dememizin sebebi ise yabancı kişi başka bir devletin kimliğini taşıyor olup olmamasına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti ile vatandaşlık bağının olmaması yeterlidir. Kişi vatansız dahi olsa yabancı olarak nitelendirilecektir. Azınlık yabancı değildir, çünkü vatandaştır.

Yabancılar Hukuku Kapsamına Neler Girmektedir?

Yabancılar hukukun kapsamına giren ilk konu herkesin aklına ilk gelebilecek husus olan Yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve çıkışlarıdır. Zikredilen konulardaki yasal düzenlemeler 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” ile yasa koyucu tarafından kanunlaştırılmıştır. Bu kanun ile Türkiye’ye giren, kalan yabancıların her türlü işlemleri İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. Bahsedildiği üzere ilgili kanun yalnızca girişleri ve kalışları değil çıkışları da düzenlemektedir ve yabancıların Türkiye’ye girmesi kanunda sayılan gerekçelerle yasaklanabileceği gibi Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyebilir veya Türkiye’de bulunan yabancının çıkışı için deport kararı da verilebilmektedir. Hukuk devleti olmamız gereği idarenin alacağı kararlara karşı itiraz yolu bulunmakta olup, red ya da yasak sebebine göre itiraz şekli değişmektedir. Bu tarz bir durumla karşılaşılması halinde yabancılar avukatından yabancılara hukuki danışmanlık almanızı tavsiye etmekteyiz.

Yabancılar hukukun kapsamına giren bir başka konu Türkiye’ye giren yabancının yasal mevzuat çerçevesinde çalışmasıdır. Yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirleyen 6735 sayılı ” ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU ” , 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. Daha önceleri 4817 Sayılı YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN yürürlükteydi ancak ilgili kanunun ihtiyaçları karşılamaması nedeniyle yasa koyucu tarafından ilga edilmiş ve 6735 sayılı kanun yürürlüğe konulmuştur. Bu kanunla yabancıların çalışma iznine ilişkin olarak bazı istisnai haller sayılmış olup, söz konusu istisnai hallerde yabancılara çalışma izni verilebileceği belirtilmiştir. Bir diğer konu ise Yabancıların Türkiye’de taşınır veya taşınmaz mal edinmesi konularıdır. Taşınmaz mal edinmesi konusu 2644 sayılı “Tapu Kanunu” ve bazı özel kanunlar tarafından düzenlenmiştir ve yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesine yönelik usul ve esaslar kanunlaştırılmıştır.

Yabancılar ve vatandaşlık hukukuna dair detaylı yazılarıma sitemizde yer alan makalelerimizden ulaşabilirsiniz. Hukuki problemlerinize dair yabancılar avukatımız ile iletişime geçebilirsiniz.

2 thoughts on “Yabancılar Hukuku”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İÇERİK KORUMALIDIR.
Konuşma Başlat
Danışma Hattı
Merhabalar,
Uzman Avukatımız sorunuza en kısa sürede cevap verecektir.