İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku Nedir?

İş hukukunun ne olduğu sorusunu yanıtlamamız için öncelikle birden fazla hususun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Zira iş hukuku bütün hukuki ilişkileri değil yalnızca bağımlı çalışma kapsamında işgörme eylemlerini kapsamaktadır.

Bağlı çalışan terimini anlatabilmek için zıttını açıklama ihtiyacı hissetmekteyiz. Bağımsız çalışanlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin 1. fıkrasının b bendine göre, ticari kazancı nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar, esnaf ve sanatkârlar, şirket ortakları ve tarımsal faaliyette bulunanlar kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar olarak tanımlanmaktadır.

Yukarıda açıklaması yapılan grubun haricinde kalanlardan olan memurlar ve işçiler bağımlı çalışanlar grubuna girmektedirler. Kapsam belirlemenin önemi 4857 sayılı iş kanunu ve iş mahkemeleri kanunu kimlere uygulanacağının tespiti açısından önemlidir.

İş hukuku temel anlamda toplu iş hukuku, bireysel iş hukuku olarak ayırmamız mümkündür. Toplu iş hukuku, tarafların yalnızca işçi ve işverenin olmadığı bu iki taraftan işçi ile işveren arasında en az bir tarafın topluluk adına yer aldığı ilişkilerin kapsandığı kısımdır. Toplu iş hukukunda sendikalar ile iletişim kurulur. Sendikalar ve Toplu iş sözleşmesi kanunları toplu iş hukukunu ilgilendiren konudur.

Bireysel İş Hukuku, işletmelerdeki işçi ile işveren arasında ki ilişkiyi düzenler. Konuları olarak ücret, hizmet akdi, çalışma koşulları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, Ulusal Bayram Gün ve Tatil Alacağı, ek ücretler ikramiye, komisyon, sosyal haklar, işten ayrılma, tazminat gibi konuları kapsar. 1475 sayılı iş kanunu kıdem tazminatına yönelik hükümleri yürürlüktedir. Ancak kıdem tazminatı haricinde bakılması gereken ilk yer 4857 sayılı iş kanunu’dur.

İş Hukuku’nun Kaynakları Nelerdir?

İş hukukunun temel kaynağı, Anayasa‘dır. Anayasadan sonra iş hukukunun temel kanunları arasında en önemlisi 4857 sayılı İş Kanunu ve kıdem tazminatı bakımından 1475 sayılı iş kanunu olarak karşımıza çıkmaktadır. 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlar ile Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunlar ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu da İş Kanunu benzeri düzenlemeleri ile iş hukuku açısından önem taşımaktadır.

Toplu iş hukuku bakımından 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu da iş hukukunun önemli kaynaklarındandır. Kanunların haricinde yürütme kaynakları da kaynaklar arasında yer almaktadır. Yürütme organı tarafından çıkarılan tüzük ve kararnameler ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan yönetmeliklerde kaynaklar arasında yer alır. Bunların haricinde iş hukukunun özel kaynakları arasında yargı organlarının verdiği kararlar da iş hukuku kaynakları arasında gösterilebilmektedir. Özellikle İs Mahkemesi emsal kararlar, İs Hukuku Yargıtay Kararları 2021 , İs Hukuku Yargıtay İlke Kararları önemli kaynaklar arasındadır.

İş Hukuku Avukatı

İş hukukunun konuları, kimleri kapsadığı belirtilmiştir. İşçinin çalışma kurallarını belirleyen alan olan iş hukukunda çalışmalarının karşılığının eksik veya hiç verilmemesi halinde taraflar hakkını aramak durumundadır. iş avukatı aracılığıyla işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücreti ve hafta tatili gibi alacakları bulunması halinde bu haklar sulhen işveren tarafından ödenmediği takdirde işçilik alacağı davası ile tazmin yoluna gidilmektedir., Halk arasında işçi avukatı  veya iş mahkemesi avukatı olarak adlandırılan aslında iş hukuku alanında çalışan avukatlar vasıtasıyla işçinin haklarını almak için dava yoluna gidilmesi gerekmektedir. İş avukatı danışma ile uzman iş avukatına dava yoluna gidilerek danışılmasını sonrasında dava yoluna gidilmesini tavsiye etmekteyiz. Büromuz uzman ekibiyle müvekkillerine hizmet vermektedir. Başlıca Gebze işçi avukatı Gebze iş avukatı Kartal iş avukatı, kartal işçi avukatı, pendik iş avukatı, pendik işçi avukatı olmak üzere Tüm Türkiye’de iş avukatı olarak hizmet sunmaktayız.

İŞE İADE DAVASI

Birtakım şartları taşıyan işçilerin çalışmaları esnasında geleceğe daha güvenle bakması, işimi kaybedebilir miyim? Kaygısı yaşamadan çalışmalarına devam edebilmeleri için iş güvencesi sistemi mevzuatımıza girmiştir. Bu sisteme göre iş güvencesi kapsamında çalışan işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından geçerli bir neden olmaksızın feshedilmesi halinde işçi iş güvencesi kapsamında olduğunu ispatlayarak işe iadesini talep ettiği dava türüdür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İÇERİK KORUMALIDIR.
Konuşma Başlat
Danışma Hattı
Merhabalar,
Uzman Avukatımız sorunuza en kısa sürede cevap verecektir.