Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

TAZMİNAT HUKUKU NEDİR ?

Tazminat hukukunun kapsamını anlatmadan evvel tazminat kelimesinin anlatımını yapmak gerekmektedir. Tazminat Nedir Türk Dil Kurumu tarafından ‘’Zarar karşılığı ödenen para, ödence’’ olarak tanımlanmıştır. Türk Dil Kurumu tarafından tazminat davasının tanımı ‘’Manevi zarar ve ziyanın ödenmesini kapsayan şahsi dava, manevi tazminat, ödence davası’’ olarak yapılmıştır.

Hukukumuzda Tazminat Hukuku haksız fiil, sözleşmeye aykırı davranış, sebepsiz zenginleşme sebeplerine dayalı olarak açılan; kişinin devlet, tüzel kişi veya bir gerçek kişi tarafından zarara uğraması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlığı ele alan bir hukuk dalıdır. Tazminat davalarında genel olarak iki tür tazminat talep edilebilir. Bunlar maddi tazminat ve manevi tazminattır.

Maddi tazminat hukuka aykırı eylem sonucunda kişinin malvarlığındaki eksilme olarak tanımlamak mümkündür. Yani hukukun her alanında tazminat istenmesi mümkün olabilmektedir.

Başlıca Maddi Tazminat Davası Konuları

 • Sözleşmenin ihlali,
 • İş kazası sonucunda yaralanan veya ölümün gerçekleşmesi,
 • İşçinin haksız şekilde sözleşmesinin feshi,
 • Marka tecavüzü,
 • Nişanın bozulmasında,
 • İşyerinde hukuka aykırı uygulamalar,
 • Kişiye karşı suç işlenmesi,
 • Boşanma davasında,
 • Trafik kazası sonucu yaralanma veya ölümün gerçekleşmesi,
 • Haksız tutukluluk ya da haksız gözaltı
 • Doktor hatası sonucu yaralanma veya ölüm [malpraktis davaları]

Aslında hukukun her alanında yani gayrimenkul hukuku, iş hukuku, bilişim hukuku, miras hukuku, ticaret hukuku, aile hukuku, kira hukuku, destekten yoksun kalma tazminatı durumunda her türlü manevi tazminat veya maddi tazminatı gibi alanlarda tazminat hukuku devreye girmektedir.

TAZMİNAT HESAPLAMA

Tarafımıza başvuran müvekkillerimizin tazminat hakkında ilk söylediği cümle ne kadar alırım veya tazminat hesaplama 2021, tazminat hesaplama 2022 şeklinde olmaktadır. Tazminat hesaplama tazminatın türüne tazminat talep edene göre değişmektedir. Bu sebeple birkaç tazminat türüne değinilecektir. Tazminat hesaplamalara ilişkin sitemizde bulunan yazılara tıklayabilirsiniz.

Maddi Tazminat

Burada istenilen tazminatın türü önem arz etmektedir. Tazminat türüne göre hesaplama değişmektedir. Maddi Tazminat hesaplama göz önüne alınan hususlar kişinin malvarlığı ve mal varlıklarında meydana gelen eksilmelerdir. Eksilmeye karşılık maddi tazminatın ibraz edilmesi sağlanır.

Manevi Tazminat

Manevi Tazminat Hesaplama bakımından önem arz eden hususlar soyut hallerdir. Soyut her türlü durum dikkate alınır. Kişinin maruz kaldığı elem ve kederin karşılığı verilmeye çalışılmaktadır. Mesela elem ve üzüntü gibi duygulara karşı zararların giderilmesi sağlanır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama bakımından destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin desteğinden mahrum kalan kişiler tarafından talep edilebilecektir. Destekten yoksun kalacak kişi ile ölen arasında fiili veya farazi desteğin varlığı gerekir. Ancak desteğin maddi olması şart değildir. Nitekim yerleşik Yargıtay kararlarında desteğin; maddi olması gerekmediği yardım, hizmet şeklinde de olabileceği belirtilmiştir.

Ancak destekten yoksun kalma tazminatı ise fiili ya da farazi desteğin parasal karşılığı olarak belirlenmektedir. Nitekim destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarar olup destekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik durumlarının korunması amaçlanmaktadır.

TAZMİNAT AVUKATI

Tazminat avukatı olarak bir avukat tanımlaması hukukumuzda yoktur. Tazminat avukatı ya da tazminat hukuku avukatı, avukat tazminat gibi tanımlamalar halk arasında kullanılan tanımlardır. Kısaca özetlemek gerekirse tazminat avukatı tazminat davalarına bakan avukatı denilebilir.

Tazminat Davalarına Hangi Avukat Bakar?

Tazminat davalarına giren avukatlara tazminat avukatı denilmektedir.

Tazminat Davasında Avukat Ne Kadar Alır?

Burada esas alınması gereken Barolar Birliği ve ilgili barolar tarafından paylaşılan Asgari Ücret Tarifesidir. Bu tarife ile taban ücret belirlenmiş olup bu tabana göre taraflar sözleşme serbestisi çerçevesinde anlaşma yapabilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İÇERİK KORUMALIDIR.
Konuşma Başlat
Danışma Hattı
Merhabalar,
Uzman Avukatımız sorunuza en kısa sürede cevap verecektir.